Crypto Grinch || Crypton Research

Hello @roxananasoi, welcome to Crypton Research, the best Polish research community. 🙂


Crypto Grinch || Crypton Research

Witaj @roxananasoi, witaj w Crypton Research, najlepszej polskiej społeczności badawczej 🙂 .


Sylwia Moongirl || Crypton Research

I’ d like to welcome all of you to our AMA at Crypton Research! It’s a great pleasure for us to have such a prominent guests with us today — Reda Berrehili and Kheireddine Kamal — CEO & founder of Ki Foundation

Thanks for accepting our invitation. We are very happy that we made it happen. Today speaker of AMA will be Reda Berrehili.

Reda, as you probably know, Crypton Research is a Polish community for gems research. We’re always on a lookout for new projects and microcaps to research them and serve the reports…


AMA z KI Fundation była tłumaczona live.
Tłumaczenie: Aaron Geryt || Crypton Research

Sylwia Moongirl || Crypton Research

Chciałbym powitać wszystkich na naszym AMA na Crypton Research! Jest nam niezmiernie miło gościć dzisiaj tak znamienitego gościa — Redę Berrehili, CEO i założyciela Ki Foundation. Dziękujemy Reda za przyjęcie naszego zaproszenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się je zrealizować.

Reda, jak zapewne wiesz, Crypton Research to polska społeczność zajmująca się badaniem gemów. Zawsze jesteśmy na etapie poszukiwania nowych projektów i microcapów, aby je researchować i publikować raporty naszej społeczności. …


Equilibrium wprowadza międzyłańcuchowy rynek pieniężny, który łączy pożyczki zbiorcze z generowaniem i handlem aktywami syntetycznymi. Equilibrium wykorzystuje nowatorskie podejście do ustalania cen w łańcuchu i obliczania ryzyka, co odróżnia Equilibrium od innych dobrze znanych projektów DeFi. Pozwala użytkownikom na obstawianie i zarabianie, pożyczanie, zwiększanie płynności w aktywach syntetycznych i zdecentralizowanych stablecoinach.

ZESPÓŁ PROJEKTU:


Equilibrium is a cross-chain money market that combines loans with the generation and trading of synthetic assets. Equilibrium uses a novel approach to pricing in the chain and calculating risk, which sets Equilibrium apart from other well known DeFi projects. It allows users to bet and earn, borrow, increase liquidity in synthetic assets and decentralized stablecoins.

TEAM OF THE PROJECT:


AMA z Equilibrium była tłumaczona live.
Tłumaczenie: Aaron Geryt || Crypton Research

CryptoMachiavelli || Crypton Research

Cześć Alex!
Witam was wszystkich!

Chciałbym Was wszystkich powitać na naszym pierwszym AMA w Crypton Research! To dla nas wielka przyjemność mieć dziś z nami tak znamienitego gościa — Alexa Melikhova, CEO i założyciela Equilibrium.

Dziękujemy Alexowi za przyjęcie naszego zaproszenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się zrealizować to wydarzenie. Mam nadzieję, że w ten sposób możemy pomóc sobie nawzajem — zwiększając świadomość tego, czym jest Equilibrium, ale także czyniąc społeczność Crypton Research bardziej rozpoznawalną.

Alex || Equilibrium

Cześć, miło mi być tutaj!


CryptoMachiavelli || Crypton Research

Hello Alex!
Hello all of you!

I’d like to welcome all of you to our first AMA at Crypton Research! It’s a great pleasure for us to have such a prominent guest with us today — Alex Melikhov, CEO & founder of Equilibrium.

Thanks Alex for accepting our invitation. We are very happy that we made it happen. I truly hope that we can help each other by bringing awareness of what Equilibrium is, but also making the Crypton Research community more recognizable.

Alex || Equilibrium

Hey guys, glad to be here!

CryptoMachiavelli || Crypton Research

Crypton Research

Research & Review the best gems #Cryptocurrency projects. https://t.me/CryptonResearchChat http://cryptonresearch.medium.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store